Rodga – nedslag i historien

Rodga i Kolmårdens skogar kan spåras som röjningshemman ända in i medeltiden.
Sedan 1600-talet kan vi notera några viktiga tidpunkter i historien.

1677

– Under stormaktstiden utvecklades här ett centrum för segeldukstillverkning av en holländsk invandrare vid namn Peter Hellwegh. Åtskilliga svenska krigsfartyg som en gång höll Östersjön i ett järngrepp förde segel som framställts i någon av Rodgas vävstolar. Efter slaget vid Poltava sjönk produktionen.

1760

– Rodga säljs till baron Johan Abraham Hamilton, som dock snart (1763) sålde gården vidare till brukspatron Johan Jakob Graver. Vid hans död 1779 övertog hans andra hustru, den sägenomspunna Maria Magdalena Eurenia, segelduksfabriken. När hon dog 1819 efter att ha överlevt sin andra man, häradshövding Christian Brandt, köptes Rodga av familjen Ekelund, som också ägde Hults bruk med sin omfattande tillverkning av yxor (yxan Agdor känner de flesta till. Vänd på Agdor och det blir Rodga!).

1763

– Huvudbyggnaden fick sin nuvarande form. Byggnationen engagerade en stor del av traktens timmermän och hantverkare. Den är av trä med en stram, värdig arkitektur som är typisk för den tidens bruksherrgårdar. I entréhallen finns äkta gyllenläderstapeter som kom till Sverige omkring 1700 från Holland. Huvudbyggnaden med flyglar är byggnadsminnesförklarad.

1987

– Familjen Darenius köper Rodga och bildar Rodga Semin AB, som startade seminverksamhet inom hästavel. Man uppförde stallar och anlade beteshagar för att motsvara kraven för EU-godkänd seminstation för import och export av hingstsperma.

2010

– Rodga Trädgård AB bildas ur Rodga Semin AB. På gården odlades ekologiska grönsaker i den unika 1700-talsmiljön.

2020

– Generationsskifte genomförs och trädgårdsverksamheten läggs ned. Fastigheten delas upp i en jordbruksdel och en del som omfattar bostad och affärsverksamhet.

2022

– Rodga Spis öppnar café som är öppet under sommarmånaderna. Här serveras prisbelönt smörgås tillsammans med andra lättare maträtter, bakverk och egentillverkad glass, även den prisbelönt.

2023

– Hreyfing Islandshästcenter flyttar in i stallet. Där bedriver de seminstation, utbildning, avel och hovslageri.