Kulturminnet Rodga

Rodga är sedan 1978 kulturskyddat. Skyddet omfattar samtliga byggnader inom staketet samt trädgården.

Huvudbyggnaden är obebodd medan flyglarna bebos av hyresgäster.

Huvudbyggnaden

När man kommer in genom den ockragula dörren möts man av ett rum klätt med gyllenläderstapet. Fortsätter man rakt fram kommer man ut på verandan. Därifrån har man en panoramautsikt över trädgården, Sörsjön och Norrsjön.

Gyllenlädrets stora tid var senrenässansen och barocken, då det användes både till tapeter och möbelklädslar.
Detalj av gyllenläderstapeten. Motiven består av växter, frukter, fåglar och andra ornament.

Vy från huvudbyggnaden över trädgården och Norrsjön.

Taket

Taket på huvudbyggnaden är täckt med träspån som stryks med dalbränd tjära med jämna mellanrum. Vid varmt väder sprider sig en ljuvlig tjärdoft genom luften både ute och inne. 2021 var det dags för omläggning av delar av taket.

Fönster

På 1770-talet byggdes ovanvåningen till enligt den tidens ideal att få in ljus i rummen och höjd i taken. Fönstren på de två våningarna är därför olika i storlek och form men har glas och bågar intakta från den tiden. Åren 2019-21 renoverades samtliga fönster.

Fönster från 1700-talet före renovering 2021.
Samma fönster efter renovering.

Kakelugnar

Alla rum har kakelugnar. Bilden visar ugnen i stora salen med sin blåvita blomsterdekor. Andra kakelugnar är gröna, gula och vita.

Kakelugn i matsalen

Väggmålningar

På ovanvåningen finns salar för fest och umgänge och väggarna är klädda med målningar, många förmodligen målade på segelduksväv av kringresande konstnärer.

Vid närmare granskning ser man många spännande detaljer, jaktmotiv, segelbåtar, byggnader som med lite fantasi kan få en att tänka på Norrköping på 1600-talet då staden hade sin storhetstid.

Några detaljer från väggmålningarna

Trädgården

Rudolf Abelin, hortonom och pomolog från Norrviken vid Bråviken och som sedermera skapade Norrvikens trädgårdar utanför Båstad, gjorde i början av 1900-talet ett förslag till trädgård för Rodga enligt denna akvarell. Mycket kan fortfarande skönjas i dagens trädgård. Den lilla byggnaden i bildens övre vänstra hörn är ett så kallat vinkast. Här odlade man vin inomhus. Denna byggnad var vid rivningen 2012 helt slut, men har byggts upp igen efter gamla mått och utseende.

Akvarell av Rudolf Abelin

Vinkastet

Före rivning och ombyggnad 2011
Efter. Fönstret kunde behållas och renoveras.
Före
Efter

Porträtt av några ägare till Rodga

Jakob Graver (1708-1779) och till höger Christian Brandt – Maria Magdalenas båda makar.
Maria Magdalena Eurenia Graver (1730-1819)
Magnus Lorentz Ekelund (1777-1850). Riddare av Vasaorden. Grosshandlare, brukspatron och rådman i Norrköping. Ägare av Hults bruk , Rodga, Ysunda, Frö och Ryd (Östergötland), samt en gård i Norrköping. Han var gift med Aurora Beata Pamp, född 1783, död 1845. (Wikipedia).
Johan Hugo Ekelund (1809-1886) med hustru Emma f. Helling (1829-1907)
Gunnar Ekelund (1850-1928)

Detaljer & kuriosa

Postväska som kuriren red med mellan sändare och avsändare.
Varumärket Rodga Fabriqve stämplades på segelduken.
Fynd från en kökkenmödding i skogen – porslinsetiketter för fruktträd.
Snickeridetaljer