Integritetsskydd

Hantering av personuppgifter

Personuppgiftsansvarig är företagets VD.

Kontakt: kontakt@rodgasateri.se

Integritetsskyddet omfattar bland annat den behandling av personuppgifter som förekommer i samband med besök på denna hemsida, www.rodgasateri.se.

Hur webbinformationen används

Rodga Säteri samlar endast in personuppgifter såsom namn, adress, telefonnummer, e-postadress etc när du själv väljer att ge dessa uppgifter till oss. Rodga Säteri och/eller våra samarbetspartners kommer endast att använda dessa uppgifter för att utföra de tjänster du begärt. Rodga Säteri kommer inte att överföra dina personuppgifter till tredje person.
Rodga Säteri tillhandahåller som en service länkar till andra webbsidor där vi tror man kan finna intressant information. Denna integritetsskyddspolicy innefattar inte andras webbsidor. Vi tar inget ansvar för innehållet på dessa sidor.

(Via formulär på denna webbsida har du möjlighet att ställa frågor till oss eller beställa varor. Vi ber dig i dessa fall fylla i sådan information som erfordras för fortsatta kontakter med anledning av beställningar. Vi använder personuppgifterna för att utföra dina beställningar.)

Ändring och borttagande av uppgifter

Du kan när som helst begära rättelse av felaktiga uppgifter eller ändra uppgifter som du tidigare lämnat.

Du kan när som helst meddela att du inte önskar fortsatt information från Rodga Säteri. Dina personuppgifter kommer i sådant fall att raderas ur databasen så snart det är möjligt med hänsyn till eventuella åtaganden Rodga Säteri kan ha mot dig på grund av tidigare beställningar. Du kan när som helst, dock högst en gång per år, skriftligen begära att få reda på vilka uppgifter om din person som finns lagrade hos Rodga Säteri.

Om du har klagomål på behandlingen av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten.