Hem

Östgötadagarna 2022

Ett stort tack till alla besökare på Rodga Säteri under Östgötadagarna! ALLA ville smaka Prasselkakan och plötsligt var den slut. Om du missade att prova originalet, så får du en chans att baka den själv.

Prasselkakan är skapad av Lina Lundqvist, Rodga Säteri

Årets Östgötadagsstipendiater

Första helgen i september varje år arrangeras Östgötadagarna – en form av öppet hus på landsbygden. I samband med detta utses årets landsbygdsstipendiat, årets konsthantverkare och årets Östgötadagsbakverk.

Prisutdelning på Linköpings slott av Landshövdingen. 
Årets landsbygdsstipendiat – Arkösunds Intresseförening
Årets konsthantverkare – Jack Jakobsson – Ledbergs Krukmakeri
Årets bakverk – Prasselkaka med citron och maräng av Lina Lundqvist på Rodga Säteri

Rodga i Kolmårdens skogar har en historia som kan spåras ända in i medeltiden. Under stormaktstiden utvecklades här ett centrum för segeldukstillverkning. Sedan 1600-talet har det bedrivits verksamhet på Rodga.

Den nuvarande huvudbyggnaden på Rodga säteri uppfördes under 1660- och 1700-talen. Den är av trä med stram, värdig arkitektur som är typisk för den tidens bruksherrgårdar. Huvudbyggnaden med flyglar är byggnadsminnesförklarade. Visning av huvudbyggnaden sker några gånger per år i samband med evenemang.

Idag bedrivs ett mindre lantbruk på gården. De historiska betes- och hagmarkerna hålls öppna av gårdens får och kor. Vi tar också eget foder till djuren på markerna.

Huvudbyggnaden sedd från sjösidan